Reklamní sdělení
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czAutomatizace bankovních procesů. Sloučení účtů, uživatelé a práva, rychle vyhledávání.
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czUrychlíme procesy ve vašem e-shopu. Ověřujte bankovní převody efektivně.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.

TRENÉŘI:

Nově za družstva budou zodpovídat tito trenéři, kteří budou odpovědni předsedovi Basketbalu Dubňany s těmito úkoly: 

Družstva: 

U11- Ing. Holomucký Vít

U12 – Mgr. Maška Petr

U15 dívky – Mgr. Lubomír Fridrich

U15 chlapci – Kurfürst Tomáš

Trenéři družstev jsou odpovědni předsedovi Basketbalu Dubňany /dále jen předseda/ za tyto a další úkoly, které budou v průběhu sezony doplňovány: 

A.  Trenér je odpovědný za řádné vedení družstva a vyplňování docházky dětí a své ve složce docházek 

B.  Rodiče budou komunikovat s trenéry družstev

C.  Trenéři družstev budou min. 5 dní před zápasy zasílat rodičům formou SMS, kde se hraje, kdo je nominován a kdo veze děti na zápas. 

D.  Trenéři družstva zašlou formou SMS informaci předsedovi ihned po zápase, výsledek, fotky ze zápasu / na WhatsApp nebo Messenger, kdo jel s autem a kolik hráčů/ček a trenérů vezl! V případě domácích zápasů předají ihned nebo do schránky u domu na ul. Komenského 250, Dubňany originál zápisu ze zápasů.

E.  Trenéři zaplatí na domácích zápasech rozhodčí a logistiku. Peníze si předem s dostatečným odstupem vyžádají od předsedy nebo zaplatí se svého a bude proplaceno předsedou. 

F.   Trenéři budou čerpat na domácí zápasy děti z logistiky, která je vyškolena a to min. 5 dní předem. Logistiku nahlásí předsedovi basketbalu a bude zapsána na webu Basketbalu Dubňany. 

G.  Trenéři vedou u sebe soupisky družstev a vyžadují od rodičů potvrzení od lékaře na výkonnostní sport, které mají u sebe. Bez tohoto potvrzení nemá dítě hrát zápasy!!!

H.  Trenéři budou v případě zrušení tréninku informovat předsedu a také na hale zruší tréninkovou jednotku a budou informovat všechny osoby v týmu, který je veden na hale. 

I.     Rozbíhá se atletika – důrazně upozorňujeme, že je ku prospěchu věci, aby hráči/ky chodili na atletiku - avšak ne, když mají před zápasy o víkendu. Tj. 2x za měsíc mohou přijít. 

J.   Trenéři budou dbát na včasné vybíráním poplatků a placení ve svých týmech pro spolek, aby mohly být děti pojištěny proti úrazu.

K.   Další úkoly, které vyplynou v průběhu sezony. 

RODIČE:

  1. budou řádně a včas posílat děti na tréninky
  2. budou se řídit pokyny trenérů
  3. budou co NEJMÉŇE omlouvat děti ze zápasů - je nás málo
  4. budou zasílat informace o tom že berou auto na zápas trenérovi družstva

Rodiče a trenéři, nejsme mega klub, který si vybíra 30 hráčů jen 15 nebo 12 na zápas. Přihlásili jsme 4 družstva. Zkusme tuto sezonu ukázat, že něco umíme. Čas s dětmi a zážitky s nimi se již nikdy nebudou opakovat a hlavně vám se tento čas už nevrátí!!!

Budu rád, když se budeme s vašimi co nejvíce širokými rodinami setkávat a slušně fandit dětem při sportu. Vždy je to pro ně.

Pokud se však někdo nebude slušně chovat v hledišti nebo bude urážet či napadat trenéry, děti, rozhodčí, tak nemá mezi námi co dělat. - již máme jednoho pána co tak činí!!!

Na domácí zápasy s dětmi se budeme snažit vám i uvařit kafe nebo čaj, avšak naše šikovné hostesky jezdí s U15 dívky, tak mamky od jiných družstev se mi přihlaste a uděláme super partu. Kafe, cukr, kelímky a konvici máme :).